Tank

Alley série

#015 Tank

Když jednou moře vyplavilo starý prázdný barel, nikdo netušil, že z něj díky kosmickému záření vznikne JunkBot jménem Tank. Má rád vodu, moře, řeky a rybníky, ale protože neumí moc dobře plavat, vždy ho potkáte s plavacím kruhem a jednou ploutví na noze. Kdybyste někde objevili tu druhou, ztracenou ploutev, určitě mu dejte vědět, bude jistě moc rád.

To harampádí je živé! 36 sběratelských JunkBotů, kteří ožili díky "mimozemskému záření", čeká, až je vylovíte z jejich jedinečných boxů.

Uvnitř JunkBot popelnic nebo JunkBot kontejnerů (velikosti S a velikosti L) se nachází mnoho dílků, ze kterých můžeš postavit buď JunkBota podle přiloženého návodu nebo postavit svého vlastního JunkBota, anebo pomocí univerzálního systému zásuvek a kloubů můžeš dílky kombinovat a přizpůsobit si tak zcela podle sebe svůj jedinečný charakter robota.

Nenechávej zábavu skončit jen u jednoho. Čím více JunkBotů nasbíráš, tím více nových JunkBotů můžeš vytvořit!

V balení JunkBot Popelnice nalezneš návod a dílky na sestavení jednoho originálního JunkBota.

V balení JunkBot Kontejneru S nalezneš návod a dílky na sestavení dvou různých JunkBotů. Součástí balení je též světelný modul se světlovou, pomocí kterých můžete rozsvítít své roboty.

V balení Junk Bot Kontejneru L objevíš návod a spoustu dílků na čtyři jedinečné JunkBoty. V balení též nalezneš světelený modul a rotační nebo vibrační modul, které můžeš využít pro rozsvícení a rozpohybování svých JunkBotů

V každém balení popelnic i kontejnerů nalezneš i dílky navíc a spousty drobného harampádí pro vytvoření jedinečné atmosféry JunkBots světa.

Nenechávej zábavu skončit jen u jednoho. Čím více JunkBotů nasbíráš, tím více nových JunkBotů můžeš vytvořit!

Balení ve tvaru kontejnerů (S nebo L) obsahuje moduly vyžadující baterie AG13, které jsou součástí balení.

Varování: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití.
Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy.

 

Balení ve tvaru kontejnerů (S nebo L) obsahuje moduly vyžadující baterie AG13, které jsou součástí balení. K nim se vztahují následující instrukce:

Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 2 ks baterie AG13 (jsou součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou. Při výměně dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -) v bateriovém prostoru. Okamžitě vyjměte vybité baterie. Při delším nepoužívání produktu baterie vyjměte. Používejte ochranné brýle při odstraňování použité baterie. Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytéct. Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií (alkalické, standardní,..) Nenabíjejte nedobíjitelné baterie, nezkratujte použité baterie. Dobíjecí baterie vyjměte před dobíjením z bateriového prostoru. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nezahřívejte, nerozebírejte ani nedeformujte baterie.

Upozornění: Baterie obsahují potenciálně korozívní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechování. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace produktu: Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácností. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poraďte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru.