Hambone

Alley série

#036 Hambone

Hambone je kus chlapa, vlastně kus robota! Je to hokejový fanoušek a taktéž vášnivý hráč. Nejraději je bráně a chytá tvrdé střely protihráčů. Tělo na to má skvělé – je to stará velká lednice. Když chce chytit vystřelený puk, stačí mu otevřít dvířka od mrazícího boxu… Skvělý zrak mu zajišťují čočky dalekohledu a stabilitu zase silné nohy s kolečkem pro rychlý pohyb. A vršek z odpadkového koše v barvách brněnské Komety mu slouží jako helma.

To harampádí je živé! 36 sběratelských JunkBotů, kteří ožili díky "mimozemskému záření", čeká, až je vylovíte z jejich jedinečných boxů.

Uvnitř JunkBot popelnic nebo JunkBot kontejnerů (velikosti S a velikosti L) se nachází mnoho dílků, ze kterých můžeš postavit buď JunkBota podle přiloženého návodu nebo postavit svého vlastního JunkBota, anebo pomocí univerzálního systému zásuvek a kloubů můžeš dílky kombinovat a přizpůsobit si tak zcela podle sebe svůj jedinečný charakter robota.

Nenechávej zábavu skončit jen u jednoho. Čím více JunkBotů nasbíráš, tím více nových JunkBotů můžeš vytvořit!

V balení JunkBot Popelnice nalezneš návod a dílky na sestavení jednoho originálního JunkBota.

V balení JunkBot Kontejneru S nalezneš návod a dílky na sestavení dvou různých JunkBotů. Součástí balení je též světelný modul se světlovou, pomocí kterých můžete rozsvítít své roboty.

V balení Junk Bot Kontejneru L objevíš návod a spoustu dílků na čtyři jedinečné JunkBoty. V balení též nalezneš světelený modul a rotační nebo vibrační modul, které můžeš využít pro rozsvícení a rozpohybování svých JunkBotů

V každém balení popelnic i kontejnerů nalezneš i dílky navíc a spousty drobného harampádí pro vytvoření jedinečné atmosféry JunkBots světa.

Nenechávej zábavu skončit jen u jednoho. Čím více JunkBotů nasbíráš, tím více nových JunkBotů můžeš vytvořit!

Balení ve tvaru kontejnerů (S nebo L) obsahuje moduly vyžadující baterie AG13, které jsou součástí balení.

Varování: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití.
Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy.

 

Balení ve tvaru kontejnerů (S nebo L) obsahuje moduly vyžadující baterie AG13, které jsou součástí balení. K nim se vztahují následující instrukce:

Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 2 ks baterie AG13 (jsou součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou. Při výměně dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -) v bateriovém prostoru. Okamžitě vyjměte vybité baterie. Při delším nepoužívání produktu baterie vyjměte. Používejte ochranné brýle při odstraňování použité baterie. Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytéct. Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií (alkalické, standardní,..) Nenabíjejte nedobíjitelné baterie, nezkratujte použité baterie. Dobíjecí baterie vyjměte před dobíjením z bateriového prostoru. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nezahřívejte, nerozebírejte ani nedeformujte baterie.

Upozornění: Baterie obsahují potenciálně korozívní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechování. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace produktu: Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácností. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poraďte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru.